Nyhet – tävlingslicens för SM-deltagare på 750kr!

Till Svenska Seglarförbundets kommande årsmötet (Seglardagen) har man smygit med ett förslag om att införa en avgift för att segla SM på typ 750kr per båt i 606-klassen from 2016.

I grund och botten så är detta kopplat till SSF’s stapplande ekonomi och det faktum att man framöver kommer tappa intäckter/bidrag från Riksidrottsförbundet som man måste kompensera för.

Förutom att det är mycket otydligt vad vi skall betala för och så är det också otydligt vad vi som breddseglare eventuellt får tillbaka.

Till råga på allt så är förslaget att det är respektive klassförbund som skall administrera avgiften.

Bifogat finner ni dels SSF’s konkreta förslag samt ett ”Upprop till alla klassförbund” som Starbåtsförbundets ordförande mailat ut till alla klassförbund där han uppmanar alla klassförbund att ta ställning och agera.

Seglarförbundets förslag

Upprop till klassförbunden

Seglarförbundets årsmöte sker 21-22 mars i Göteborg och vi skulle behöva få in synpunkter/åsikter från er 606-seglare då 606-förbundet är röstberättigade på mötet.

606-förbundets Facebook-grupp (606-seglare) är kanske inte bästa sidan att föra en diskussion som denna på men i avsaknad av annat forum och tidsbristen väljer vi i detta fallet ändå att göra så.

Vi ber dig som aktiv 606-seglare att läsa igenom bifogade dokument samt delge oss dina synpunkter på hela förslaget kring SM-avgift på 606-seglarna .

Vi ber bara aktiva 606-seglare att delge sina tankar/åsikter.

För er som inte är medlemmar/har tillgång till Facebook så går det ypperligt att ta kontakt med någon i styrelsen via mail eller telefon.

Seglarhälsningar,

Styrelsen