Om tävlingslicens och avgifter

beslutsklubba

 

Den proposition från SSFs styrelse (SSF=Svenska Seglarförbundet) som vi tidigare informerat (se tidigare inlägg nedan) godkändes under den extra Seglardagen den 22a november. Dock i en lite modifierad form.

Beslutet i korthet:

  1.  På en nationell regatta skall rorsman inneha en tävlingslicens
  2.  Arrangerande klubb skall förutom en avgift (till SSF) för sanktion av regattan betala ytterligare 10% av anmälningsavgiften per båt till SSF.
Saxat ur SSFs reglemente:
Regional tävling
En tävling är regional när inbjudan riktas till medlemmar i olika klubbar anslutna till distriktsseglarförbundet (DSF) inom det egna distriktet eller angränsande distrikt.
Nationell tävling
En tävling är nationell när inbjudan riktas till medlemmar i olika klubbar i alla distrikt och som är medlemmar i SSF.

 

Om tävlingslicens

Då våra rikscupsregattor normalt klassificeras (sanktioneras) som nationella (röd) regatta så betyder det att rorsman på varje båt skall ha en tävlingslicens.

En tävlingslicens kan man teckna antingen på engångs- (150kr) eller på årsbasis (300kr) där den senare ger rättighet att deltaga på alla seglingar (oavsett klass och båt) på alla regattor på nationella nivå eller högre.

En tävlingslicens (engångs eller på årsbasis) kommer man att kunna teckna sig på genom SSF. Hur detta kommer gå till återkommer vi med efter det att mer information kommer från SSF.

Tanken är dock att man skall söka och betala för en tävlingslicens på SSFs hemsida där det även kommer att finnas ett register på vilka och vilken licens man betalt för.

Arrangerande klubb skall vid varje regatta kontrollera att respektive anmäld båt/rorsman har en licens.

Kort analys:
  • De ”rorsmän” som seglar flertalet rikscupsregattor och SM kommer billigast och smidigast undan genom att skaffa en licens som gäller för multipla regattor (300kr).
  • Seglar man bara SM så räcker det med en engångslicens a 150kr
  • Hur hanterar man de ”lokala” båtar som tänker vara med på den 606-regattan som ordnas i distriktet? Det finns en risk att vissa båtar (där rorsman sedan tidigare inte har en tävlingslicens) avstår att vara med. Dels på grund av det extra momentet att söka en tävlingslicens eller pga av den extra kostnaden.

 

Om tävlingsavgift

Tävlingsavgiften (10% av inbetalad avgift för regattan) kommer att faktureras i efterhand av SSF till arrangerande klubb baserat på ett underlag med antal deltagande båtar på regattan som klubben skall skicka in till SSF.
Åtgärder från 606-förbundets styrelse
  • I fallet kappseglingslicens så ser styrelsen inga kortsiktiga åtgärder som kan göras. Vi kommer inte att uppmana arrangerande klubbar att lura systemet och att andra sanktionering från nationel till regional regatta även om det skulle kunna vara möjligt i alla fall kortsiktigt. Istället så hoppas vi på att arrangerande klubbar tillsammans med SSF hittar en lösning som innebär att ”spontanseglare” inte drabbas och vi kan få de där extra båtarna på varje regatta.
  • I fallet tävlingslicens så kommer styrelsen inte att ha några synpunkter på om arrangerande klubbar höjer den idag rekommenderade avgiften för en rikscupsregatta (450kr) till 500kr och för SM (1000kr) till 1100kr för att täcka den extra ”skatt” man får. Klubbarna har idag generellt redan en ansträngd ekonomi och ytterligare kostnader (=lägre vinst) för dem i samband med en regatta kan långsiktigt innebära att det blir än svårare att hitta arrangörer.

 

I realiteten innebär detta att den som seglar alla hela rikscupen kommer belastas med ökade kostnader under 2016 i form av:

  • 300kr för tävlingslicens (rorsman)
  • 300kr (100kr+4x50kr) i ökade kostnader i anmälningsavgifter

 

Seglarhälsningar,
Styrelsen