SM 2017 – kandidatgeneral – Gunnar Alaeus SWE822

Är det dags för ostkusten, Skåne, Bohuslän eller Norrland 2017?

gunnar-Alaeus 2Till vår glädje har Gunnar Alaeus på SWE822 tagit på sig rollen att hitta den orten som skall få äran att ordna 606-SM 2017.

Gunnar (med stöttning av styrelsen) kommer under våren/sommaren att jobba fram ett antal förslag på intresserade klubbar/orter för diskussion på årsmötet i samband med årets SM i augusti.

De orter som kommer att vara på en ”kortlista” i samband med årsmötet kommer redan att vara tillfrågade och svarat att de i princip är klara till att stå som arrangör. Själva beslutet kommer att tas av styrelsen i början av hösten med input från åsikter framkomna på årmötet.

Gunnars uppdrag begränsar sig till att hitta en klubb/ort – inte att genomföra arrangemanget.

Följande initiala förslag på orter har plockats ihop baserat på tidigare diskussion på sm 2017 var bildFacebook, etc:

 • Kalmar
 • Mönsterås
 • Oskarshamn
 • Västervik
 • Borgholm
 • Gryt
 • Valdermarsvik
 • Arkösund
 • Västerås
 • Varberg
 • Stenungssund
 • Hudiksvall

Iom att årets SM går i Lidköping och SM 2016 går i Nynäshamn så är dessa regionerna mer eller mindre uteslutna några år framöver, eller?

Variabler som kommer att tas i beaktande under processen är:

 • Vecka 32 är det som gäller
 • Hur ser det ut med aktiva båtar i närområdet
 • Hur har det generellt sett ut med antal deltagande båtar i regionen/närområdet när SM gått i närhetenregionen

Finns det långsiktig/strategisk nytta med att placera ett SM i regionen/området

Har du förslag på ytterligare orter eller synpunkter/önskemål så hör av dig till Gunnar på gunnar.alaeus@gmail.com

/Styrelsen