SM 2018, 2019 och 2020 går i…

karta grå frågetecken

Under hösten har styrelsen jobbat fram en plan för vart SM 2018, 2019 och 2020 skall gå av stapeln.

Vi har glädjen att meddela att efter kontakt med ett antal klubbar kommit fram till en plan enligt förljande.

  • 2018 – Stenungsund
  • 2019 – Borgholm
  • 2020 – Åmål

Notera att det är en plan då det är svårt för klubbarna att binda sig till något så långt som 3-4 år fram i tiden. From nu kommer kontakt löpande att hållas med klubbarna för att stämma av.

Du kan läsa mer om alla beslutade och planerade SM här ==>