Standardisering av rikscupen

 kryss läns bana med kryssgate

Styrelsen har beslutat att försöka standardisera upplägget för en regatta ingående i rikscupen 2015. Undantaget är SM som kan komma att ha lite avvikande inslag.

Tre av fyra arrangerade klubbar av rikscupen är redan tilltalade och är positiva. När det gäller SM så är arrangerande SSW redan sedan tidigare inne på mer eller mindre samma upplägg.

Här följer delar av standardiseringen:

Bana

Kommer att vara en kryss-länsbana med både kryss- och länsgate. Mål och start kommer att vara mitt i banan (dvs kryssmålgång).

Banan seglas två varv.bild mall

Straff

Kommer att använda oss av ensvängsstraffet.

Mallar

För att förenkla kommer vi att ta fram färdiga mallar (inbjudan och seglingsföreskrifter) där vi utgår ifrån Seglarförbundets standardmallar och ”anpassar” dem efter våra önskemål.

Vi i styrelsen tror att det inte bara är positivt för alla utan även kommer att underlätta för arrangörerna.