Styrelsen informerar #1 2014/15

bild styrelsen beskard

 

Styrelsen hade sitt första möte för verksamhetsåret 2014/2015 den 16e september.

Här är några highlights:

Internationellt SM
Styrelsen beslöt att ansöka om att få hålla internationellt SM. Man ansöker hos SSF om att få göra detta tre år i taget.

Motivering för att ansöka om detta är att locka Nordiska medborgare till våra SM-seglingar.

NoM och framtiden
Med tanke på utvecklingen av årets NoM så är styrelsen emot en fortsättning under gällande former. Skulle dock Danmark vilja arrangera NoM 2015 enligt deras plan (tredje helgen i september) så kommer styrelsen inte att motsätta sig detta men inte anpassa vår rikscup eller andra aktiviteter. Styrelsen kommer under året att försöka föra en dialog med danska och finska förbundet om NoMs framtid och samtidigt ta upp frågan för diskussion/behandling på årsmötet 2015. De medlemmar som har idéer och tankar kring om hur man arrangerar och höjer status på NoM är välkomna att kontakta någon i styrelsen.

Glada Hudik bjuder upp till dans
En förfrågan från Hudiksvall har inkommit för att få ordna en rikscupsregatta 2015. Man är idag 8-9 båtar där 7 av dem är aktiva i de lokala seglingar. Det upplägg/koncept man har tagit fram känns mycket spännande.

I övrigt diskuterades sm2015 och 2016, rikscupen, motion ”topplatta”, etc.

Nästa möte sker den 14e oktober.