Styrelsens beslut om hantering av SSFs förslag om SM-avgift

”Styrelsen har efter interna diskussioner, efter det att man tagit del av medlemmarnas åsikter via Faceebook, telefonsamtal och mail, tagit ståndpunkten att rösta emot SSFs liggande förslag om SM-avgift på kommande Seglardagen. Beslutet baserar sig på en nästan hundraprocentigt ståndpunkt mot förslaget från er medlemmar.

 

Styrelsen ser dock inga problem med att ha en framtida dialog med SSF styrelse och kansli om en lösning där man tittar på en transparant modell som innebär att vi breddseglare betalar för de tjänster SSF syftar på. Vi kommer dock inte att medverka till att vi breddseglare skall finansiera SSFs elitsatsningar.

 

En översikt och bantning av SSFs befintliga kostnader är en förutsättning för framtiden.

 

Vi ser dessutom inga som helst anledningar till att vi som klassförbund skall belastas med ytterligare administrativa uppgifter utan en modell där eventuella ytterligare avgifter administreras centralt av SSF är en förutsättning.”

 

Medlemmar som har synpunkter på detta beslut är välkomna att höra av sig till styrelsen med omedelbar verkan.

 

Seglarhälsningar,

Styrelsen 606-förbundet