Svenska 606-förbundet behöver en ny styrelseledarmot

Styrelsen behöver en ny styrelseledarmot eftersom Pontus Apelberg önskar lämna styrelsen. Pontus har under sina 4 år i styrelsen på ett förtjänstfull sätt skött kappseglingsfrågor emot klubbar och SSF. Styrelsen har ca 10 styrelsemöten per år och mötena hålls via typ Skype möten och är oftast klara på mindre än 1 h. Inte speciellt betungade jobb. Mycket av planeringen och jobb är redan gjort  med tanke på att SM-orter  redan är bestämda för både 2018 och 2019.

Förutom ordförande och kassör så har styrelemedlemmarna formellt inga speciella roller utan styrelsen konstituerar sig självt.

Nu behöver vakansen efter Pontus tillsättas med en eldsjäl som vill fortsätta att jobba för att 606-klassen fortsätter att vara en av landets största kölbåtsklasser. Styrelsemedlemmar väljs på 2 år.

Valnämden består av Peter Pohl (peterapohl@msn.com) och Aron Svedin (aron.svedin@gmail.com). Kontakta valnämden om du vill hjälpa till.