Sverige har fler aktiva klubbar.

Hudiksvall 606 fleet

Hudik har f.n. 7 båtar som seglar klubbseglingar. Lite oregelbundet lir det men
i år sju tillfällen med kvälls och helg seglingar. Förhoppningen är att vi
skall få lite mer kontinuitet och jobbar även på att få till några fler båtar
och bättre sjösättningsmöjligheter.

 

Finns det fler klubbar?

Skicka då några rader till mig.

marten@kappsegla.com