Uppdatering kring Rikscup #2 i Hudiksvall

När 606:ornas Riks Cup #2 planerades i höstas så kunde vi inte ana att pandemin skulle ha ett så starkt grepp om tillvaron som den har nu. Dock är hoppet det sista som överger oss. Vi var med på Seglarförbundets informationskväll om Coronaläget och där har man heller inte har slutat hoppas.

Nytt besked om restriktionerna planeras till den 17 maj  och fram till dess får vi fortsätta att våndas. I dagsläget planeras för ”plan B” vilket innebär att vi kommer att hålla isär klasserna och seglarna för att undvika risk för smitta, inga samlingar kommer att ske fysiskt och all information kommer att ges digitalt.

HSS kommer att lägga ut inbjudan och öppna upp för anmälan alternativt ställa in arrangemanget på Sailarena så snart klara besked finns, så håll koll där. Följ länken i det här inlägget eller klicka på ”Hudiksvallsllänken” i högerkolumnen så kommer du till inbjudan. Om det blir fortsatt stopp så finns ingen möjlighet att hitta ett alternativt datum för arrangemanget i år utan vi får i sådant fall hoppas på 2022.