Utmärkt tillfälle att finslipa formen inför SM

S606K jobbar för fullt med att organisera ett Corona anpassat SM som kommer att gå av stapeln 11-13 september. Det har verkligen varit ont om tävlingssegling den här säsongen så passa på att finslipa formen i Uppsala på Ekoln.

Ekolnregattan med USS Regattan 22-23 augusti

Det är nu möjligt att genomföra kappseglingar på nationell nivå, varför vi kan bekräfta att Ekolnregattan med USS Regattan 22-23 augusti kommer att genomföras. Coronapandemin innebär dock vissa begränsningar som framgår av SSF’s Guide till Coronarestriktioner (2020-06-25) vilket vi uppmanar alla deltagare att noga studera.

En springande punkt är, att begränsningen av antalet deltagare som samtidigt får befinna sig i tävlingsområdet har satts till 50 personer. Från arrangörssynpunkt måste vi ta höjd för detta för att få med så många som möjligt (två banor?).

Vi behöver därför snarast veta antalet deltagare i resp. klass och ber er därför att inte invänta senaste dag för anmälan enligt inbjudan utan anmäl deltagande med det snaraste på Sailarena. Vid stort intresse kan vi nödgas begränsa deltagarantalet och då är det först till kvarn som gäller, med den reservationen att det är förtur för deltagare från distriktet som deltar i DM.

Anmälningsavgiften swishar ni till Ekolns Segelklubb 123 680 3910 eller sätter in på bankgiro 5136-5211. Betalningen ska vara arrangören tillhanda senast 20 augusti. Detta ändrar punkt 3.3 i Inbjudan (2020-05-13).

Skepparmöte kommer att ske digitalt på sätt som senare meddelas. Detta ändrar p 5.1 i Inbjudan (2020-05-13)

Vi kommer tyvärr inte att kunna erbjuda frukost/lunchpaket/regattamiddag vilket ändrar p. 3.2  i Inbjudan (2020-05-13)

Ytterligare information kommer att skickas via e-post så snart vi fått er anmälan, samt kommer att finnas på hemsidan   https://www.uss.nu/Arbetsrum/EkolnregattanmedUSSRegattan/