Vårfyren hos KKKK

Jag väntar forfarande på information om Vårfyren hos KKKK.

Så fort vi får information om regattan och hur man anmäler sig kommer det ut på hemsidan. Just nu har jag öppnat en föranmälan till Vårfyren för att vi alla ska veta vilka som har planerat att komma.

OBS; det är ingen anmälan till kappseglingen utan endast en vägvisare vilka som ska komma till västkusten för en regatta.

Vet du just att du ska dit vissa dit intresse för att få fler intresserade.

Själv fungerar inte detta datum alls för mig men vi kommer i varjefall till Gävle.

/Mårten