SSF – ny avgiftsstruktur, tävlingslicens eller inte?

plånbok

Redan i vintras så behandlades ett förslag på Seglarförbundets årsmöte om att införa extra avgifter/licenser för de som kappseglar. Syftet är att förbättra Segalrförbundets haltande ekonomi iom att man får mindre bidrag från Riksidrottsförbundet. Ni kan läsa om detta förslaget här ==>

Det förslaget som lades fram på förra årsmötet röstades ned men samtidigt så tillsattes arbetsgrupper som skulle lägga fram ett alternativt och mer genomjobbat förslag.

Ett remissförslag skickades ut ganska sent i processen (i september månad) där 606-förbundet styrelsen emotsatte sig det med massor av kommentarer.

I förra veckan så kom den den slutliga propositionen från Seglarförbundet där det inte tagits någon hänsyn till merparten av våra kommentarer/synpunkter.

Ett beslut för ny avgiftsstruktur är planerat att tas i samband med ett extra årsmöte för Seglarförbundet (22a november) i samband med Seglarträffen i Skövde.

606-förbundet styrelse kommer att behandla förslaget på ett möte nu på tisdag 10e november.

Här kan du läsa alla underlag inför extra årsmötet ==>

Här kan du läsa underlaget för beslut om nya avgifter ==>

På BLUR.SE kan ni följa en diskussion i ämnet undet hösten ==>