STYRELSENS BESLUT OM HANTERING AV SSF’S FÖRSLAG PÅ NYA AVGIFTER

yes no

Styrelsen har efter diskussionerna tagit beslutet att åka till den extrainsatta Seglardagen söndagen den 22a november och rösta emot liggande förslag.

Dels är förslaget för dåligt underbyggt och processen kring remiss och det slutliga förslaget har varit undermålig.

Merparten av våra kommentarer på den inledande remissen har inte tagits i beaktning.

Även denna gången (liksom vid förra omgången i mars månad) ser styrelsen inga problem med en fortsatt dialog med SSF styrelse, kansli och arbetsgrupper om en lösning där man tittar på en transparant modell som innebär att vi breddseglare förstår vad vi nu skall betala mer pengar för och som då även inkluderar en översyn/rationalisering av SSFs ekonomi och verksamhetsinriktning som är mer fördelaktig för oss bredseglare. Vi kommer inte att medverka till att vi breddseglare skall finansiera SSFs elitsatsningar.

 

Medlemmar som har synpunkter på detta beslut är välkomna att höra av sig till styrelsen med omedelbar verkan.

Seglarhälsningar,

Styrelsen

 

Relaterade inlägg: