Kort rapport från Seglardagen

ssf logo

Här kommer en mycket kort rapport från seglardagen efter ett samtal idag söndag med tidigare ordförande i 606-förbundet Jonas Jemt som var närvarande på mötet i sin befintliga roll.

Då ingen från klassförbundets styrelse kunde närvara på årsmötet så var vi representerade genom fullmakt att rösta på förslaget kring införande av SM-avgift (kappseglingslicens).

Det liggande förslaget kring SM-avgift drogs tillbaka och beslut togs att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från riksförbundsstyrelsen, SSFs kansli samt distrikts- och klassförbunden för att jobba fram ett nytt förslag som skall vara sanktionerat och klart senast inför nästa ordinarie årsmöte.

Mer om diskussionerna och tagna beslut kommer att publiseras på riksförbundets hemsida under kommande veckan – www.ssf.se

Niklas Litoft

Ordförande

 

Nyhet – tävlingslicens för SM-deltagare på 750kr 

Styrelsens beslut om hantering av SSFs förslag om SM-avgift