Årsmöte och motioner

årsmöte

Enligt tradtion hölls ordinarie årsmöte i samband med årets SM i Lidköping.

Ett fullständigt protokoll kommer så småningom att publiceras här på hemsidan. Detta är just nu under justering och i väntan på detta så passar vi på att informera lite om de motioner kring vår klassregel som behandlades under mötet.

Notera att de motioner som godkändes inte kommer att börja gälla förrän till säsongen 2016. Det är bara i undantagsfall som man gör ändringar i en klassregel under pågående säsong.

Det som kommer hända nu kring motionerna är att vår tekniska kommitte kommer att ändra/lägga till i vår regel som sedan kommer att skickas för verifiering/godkännande av Svenska Seglarförbundet. Bara denna proceduren kommer att ta några månader.

 

Motion – Val av material i häckstag

Godkändes.

En liten notering/kommentar som kommit upp efter beslutet är att många master ligger idag viktmäsigt extemt nära minivikten (sk toppvikt) så om man byter till dynema så skall man se till att väga masten för att inte bryta mot viktregeln.

Motion – Längd på topplatta i storsegel

Beslut togs för att ny maxlängd är 700mm.

Motion – Tillåtet antal personer i båten

Gödkändes med tillägget att ”Minst 2 personer i båten”.

Motion – Tillåta elektronik

Avslogs.

Styrelsen tillägg om att tillåta VHF gick inte heller igenom men kring detta bad man styrelsen att återkomma med ett förtydligat förslag till nästa årsmöte. Noteras skall att en ny formell motion om att tillåta VHF redan har kommit från en medlem till styrelsen.

Motion – Förstärkning i anslutning till röstjärnsinfästning

Avslogs.